SZTUKATERIA ELEWACYJNA STYROPIANOWA

Zajmujemy się produkcją wszelkich detali architektonicznych - sztukaterii.

Rodzaje Sztukaterii Dekoracyjnej
Sztukateria elewacyjna styropianowa producent

Sztukateria elewacji i wewnętrzna

Renowacje obiektów zabytkowych

Nasza firma bierze czynny udział w procesach renowacji zabytowych kamienic, budynków czy poszczególnych elementach elewacji oraz wnętrza. Odlewy tworzone są z zastosowaniem proszku na bazie pyłu wulkanicznego oraz cementu romańskiego.

informacje o renowacji sztukaterii

Producent Sztukaterii

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta firma Kowal zajęła się produkcją wszelkich detali architektonicznych - sztukaterii, zgodnych z kanonami architektury. Jak pokazuje historia, sztukaterię tworzono już w starożytności, współcześnie, otwieramy przed klientami niezliczone możliwości i rozwiązania.

Sztukateria elewacyjna produkowana jest przez naszą firmę z niezwykłą precyzją. Ponieważ jesteśmy świadomi, jak ważna dla klienta jest jakość zamówienia, skrupulatnie realizujemy każde zlecenie.

Produkcja sztukaterii - detali architektonicznych, szczegóły

Proces wytwarzania sztukaterii lekkiej

Proces wytwarzania sztukaterii lekkiej

Kowal - Producent Elementów Starej Architektury, Sztukaterii

Kowal to nie nazwisko, to historia...

Kim jesteśmy?

Historia naszego rzemiosła zaczęła się blisko 100 lat temu, w małej kuźni na podwórku jednej z lubelskich wiosek. Na tym samym podwórku obecnie mieści się nasza firma, podtrzymująca tradycję zamiłowania do ciężkiej pracy.

„Kowal” to firma z wieloletnim doświadczeniem. Zamysł na produkcje elementów architektonicznych powstał długo przed tym, jak na rynek Polski zaczęła napływać moda na sztukaterię.

Produkcja Elementów Architektonicznych
sztukateria elewacyja

Skąd zatem wziął się pomysł?

Z obserwacji, głównie architektury pobliskiego nam Lwowa. „Uroda” tamtejszych zabytkowych budynków zachwyciła nas. Padło pytanie, dlaczego nie przenieść jej z powrotem na ojczystą ziemie, próbować odtworzyć?!

Zaczęliśmy po omacku. Z jednym ploterem, bez kursów obsługi programów graficznych, w małym pomieszczeniu na poddaszu. Nasze profile trafiały na budynki z okolic. Z każdym dniem staraliśmy się udoskonalać naszą prace, dokładaliśmy wszelkich starań, aby produkty cechowały się najwyższą jakością. Mijały lata, a nasze materiały powędrowały na teren całego kraju jak i Europy. Nawiązaliśmy stałą współpracę i eksport sztukaterii na rynek zachodni. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z konserwatorami zabytków, architektami i projektantami. Realizujemy pomysły i marzenia indywidualnego klienta. Przyjeżdżamy, oglądamy, mierzymy i doradzamy.

Postawiliśmy na klasykę! Dlaczego? Ponieważ klasyka jest pięknem ponadczasowym i nigdy nie wyjdzie z mody.

sztukateria elewacyja

Sztukateria - informacje

Kolumny, bazy i głowice

Kolumny to znane od wieków elementy architektury najróżniejszych budowli, a zarazem przykłady sztukaterii elewacyjnej.
Stanowiły podporę belkowania oraz, później, łuków i zwykle miały przekrój kolisty (przekrój wieloboczny cechuje filary).
Byly wykonywane z kamienia, a z czasem również cegły, żeliwa, a nawet drewna i dzieliły się zasadniczo na trzy części:
na górze znajdowała się głowica, na dole – baza, zaś między nimi trzon. Kolumny stawiano w odległości od siebie,
ale też łączono je, tworząc kolumny bliźnie lub wiązki kolumn czy kolumnady.

O kolumnach słów kilka

Już kolumny budowli starożytnych ozdabiano rzeźbami lub płaskorzeźbami, tworząc wyjątkową sztukaterię. Dzięki temu kolumny są dziś prawdziwą skarbnicą wiedzy o ówczesnej kulturze, zwyczajach, a nawet modach. Zdobiono je różnie, w zależności od regionu świata oraz okresu historycznego, np. kolumny egipskie cechowały się naniesionymi na nie hieroglifami, zaś mezopotamskie – motywami zoomorficznymi. Z kolei w starożytnej Grecji kolumny różniły się w zależności od porządku architektonicznego, zarówno pod względem budowy kolumny, jak i jej ornamentyki, często o motywach roślinnych (zwłaszcza w porządku korynckim).

Kolumny jako element architektoniczny obecne były w zasadzie w każdej epoce, z socrealizmem włącznie. Wykorzystywano jest w konstrukcjach budowli świeckich, religijnych, w pałacach, dworach, a z czasem i prywatnych domach. Znane są też przykłady zastosowania tego rodzaju sztukaterii jako elementu pomnika – na głowicy umieszczony zostaje posąg (m.in. Zygmunta III Wazy – Kolumna Zygmunta).

Kolumny
Kolumny - Sztukateria Dekoracyjna

Kolumny - Sztukateria Dekoracyjna

Obecnie również korzysta się w architekturze z kolumn – zwłaszcza w funkcji ozdobnej, czyli sztukaterii, a przy tym jako element stylizujący. Najczęściej kolumny umieszcza się po obu stronach drzwi, jako struktury podtrzymujące piętro, dach lub taras. Dzisiejsze kolumny są wykonane z nowoczesnych materiałów, które zapewniają wiele korzyści:

  • wyjątkową trwałość kolumn,
  • ich stosunkową lekkość, co jest istotne zwłaszcza przy instalacji (ustawieniu) tego rodzaju sztukaterii,
  • możliwość wykonania najbardziej skomplikowanych i najdrobniejszych zdobień,
  • możliwość zestawienia kolumny z różnego typu głowicy, bazy i trzonu – te elementy oferowane są często osobno,
  • możliwość odwzorowania kolumny ze zdjęcia czy obrazu,
  • możliwość indywidualnego dostosowania proporcji kolumn.
Kolumny - Sztukateria Dekoracyjna

Bazy i głowice kolumn

Bazy i głowice to, jak wspomniano, części kolumny. Baza jest jej dolnym elementem, zaś głowica – górnym. Zazwyczaj to one odróżniały od siebie kolumny i stanowiły ich cechy charakterystyczne, które następnie ujmowano w dany porządek architektoniczny czy styl. To ich struktura powodowała, że można było mówić o kolumnie jako o sztukaterii.

W starożytności baza nie występowała w porządku doryckim – w tej architekturze trzon kolumny łączył się bezpośrednio ze stylobatem, czyli górną częścią podstawy budowli.

Zasadniczo bazę stanowiły kamienne poziome wałki, czyli torusy, oddzielone częścią wklęsłą (trochilusem). W średniowieczu i późniejszych epokach sztukaterię tę ozdabiano motywami roślinnymi, zwierzęcymi lub geometrycznymi.

Bazy i głowice kolumn
Głowice kolumn

Głowice kolumn

Głowica to z kolei górna i zwykle szersza część kolumny. Zwana jest także kapitelem. Zwłaszcza ten element klasyfikuje kolumny jako sztukaterię – jest często bardzo ozdobny; pełni funkcję dekoracyjną już od czasów starożytnych. Na głowicach umieszczano najróżniejsze motywy: roślinne, zoomorficzne, geometryczne (np. koszowe, trapezoidalne, fałdowe) czy boskie – płaskorzeźby. Głowica stanowiła także element najwyraźniej różnicujący porządki architektoniczne. Z czasem zaczęto odchodzić od tak bogatego zdobienia, jednak wciąż jeszcze znajdziemy – również współczesnie – budynki i domy mieszkalne, w których tego typu sztukateria się pojawia.

Chociaż sztukateria w postaci kolumn kojarzy nam się głównie z epoką starożytną, zainteresowanie ornamentalnymi elementami architektonicznymi nie maleje, a dzięki nowościom na gruncie tworzywa i wielu udogodnieniom – przystepnej cenie, możliwości wyboru motywu czy barwy ornamentu itp. - rośnie. I nic dziwnego – dzięki kolumnom oraz innym elementom szrukaterii nasze domy wyglądają oryginalnie i ciekawie, a także zyskują niepowtarzalny, wyjątkowy styl.

Głowice kolumn